Kategori: referat

17 mai 2022.

En flott dag i Langesund 17 mai 2022.

Sjømannsforening var med og hedret de som falt under krigen og de som ha forsvunnet- druknet på sjøen. Per Flaathe var til sted og har sendt over flotte bilder.

Per Erik Gusfre Holdt talen for de falne, flott oppmøte og musikk ved skolekorpset

Knut Bjerke holdt talen for sjøfolk som er forsvunnet på havet

Blant alle som hadde tatt seg tid til å være tilstede fant vi seks av sjømannsforening medlemmer, to som tordenskjolds soldater.

For første gang siden 2019 hadde vi åpent hus på 17 mai. Det var som vanlig anledning til å få kjøpt bløtekake og noe attå.   Igjen takk til Per Flaathe for flotte bilde

Her er det mange som koser seg, imed kaffe og kaker og litt sånn ekstra du vet,

Filed under: Bilder og historier, referatTagged with:

GF 22nr 97

Generalforsamling 2022 -97

Generalforsamling ble gjennomført på fredag 28.01.22 i henhold til tidligere utsendt E-post fra styret.

Protokol fra møte:

Fra GF er det mottatt bilder fra seremonien og et bilde av det nye styret.

Lasse som ble valgt til formann på GF i 2018 ble takket av som formann etter fire år i stolen. Som han selv sier, det er på tide å tenke på egen helse.

 Han har vært formann gjennom en meget spesiell tid for Verden, Norge og Sjømannsforeningen.

Pandemi har gjort at vi ikke har kunne gjennomføre medlemsmøter og spiseaftener slik tradisjonen har vært og er i vår forening.

Blomstene til Lasse ble overrakt av vår nye Formann Knut Bjerke, som takket Lasse for arbeidet han har gjort i de fire årene han har vært formann, blomstene er velfortjent, han har gjort jobben sin og mere til.

Valgene ble gjennomført som det står i protokollen i henhold til våre lover. Valgene av tillitsvalgt vil dere finne under fanene organisasjon.

Og Lasse overrakte nøklene til den noe formann og ønsket ham lykke til

Ny organisasjon

På sitt konsisturende møte etter GF ble det utnevnt ledere for Huskomiteen og Arrangementskomiteen. Henholdsvis Per Robert Jøntvedt, t og Tore Hovstø

Det nye styret vil på sitt første styre møte utnevne medlemmer i under komiteene.

Huskomiteen, Arrangement komite, ansvarlig for arkivet og WEB redaksjon. Det vil bli lagt ut når styret har gjort de nødvendig vedtak.

Som en avslutning på GF ble det overrakt blomster til Leif Vidar Hansen som fyller 70 år 31.01. Vi gratulerer.

Dagens visdomsord: Latter er den beste Kaloriforbrenner og det forstår vi når vi ser på deg.Leif Vidar har tatt kontakt og takket for blomsten og alle hyggelige meldinger som han har fått..

Nye Medlemmer pr. 18.01.22

Per Ronald Amundsen (Har vært medlem før)

Oddbjørn Eriksen

Kirsten Lassen, vårt først kvinnelige medlem, hjertelig velkommen.

Generalforsamling 2022 -97

Fra Styret har følgende blitt sendt ut:

Koronaen er med oss enda og hindrer oss i å arrangere berammet GF i våre lokaler fredag den 28. januar 2022 på ordinært vis.
Dette på grunn av antall deltagende personer.
Likeledes planlagt Spiseaften etter Generalforsamlingen.
Dette er Force Majeure.

GF kan da gjennomføres digitalt, uten frammøte, for at den ikke skal bli «hengende i lufta» på ubestemt tid.
Så Styret innstiller derfor på å avholde formell GF 2021, digitalt uten frammøte, til avtalt tid og sted, fredag den 28. januar 2022, kl.13:00
Styret vil være til stede i «huset» for føring av Protokoll.

Fordret dokumentasjon/agenda:
Årsberetning 2021
Rapport fra Historisk Arkiv
Rapport fra Huskomiteenn vil bli ferdigstilt i inneværende uke 1/22 og distribuert til medlemmene.
Mandat til styret er sendt til medlemmene i e-mail av 27.11.21.
Regnskap
Revisjonsberetning
Valgkomiteens innstilling vil bli oversendt medlemmene når disse er klare.

Styret sendt ut følgende E-post 27. november, hvor datoen for ordinær GF var satt til fredag 28. januar kl. 18:00. i E-posten ble §8 presisert.

«Den ordinære generalforsamling skal avholdes i januar hvert år. Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, innkomne forslag, lovendringer og valg til styret behandles av generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet leveres skriftlig til styret minst 1 måned før generalforsamlingen.

Filed under: referat

Spisestuen til Croft

Informasjon om spisestuen og skjenken til Fredrik og Maia Croft på Croftholmen

 Langesund og Omegns Sjømannsforening fikk en hyggelig forespørsel fra Marit og Erik Gisle Gosby i Porsgrunn om vi kunne tenke oss å motta en spisestue som gave til foreningen.

Spisestuen som er fra 1800 tallet, tilhørte i sin tid Fredrik og Maia Croft på Croftholmen. Den var i Croft familiens eie frem til de begge døde.

Spisestuen består av:

Antikk skjenk

Spisestuebord for 12 personer.

10 stk. antikke stoler i rotting for middagsgjester og To stk. «herskapsstoler» for vertskapet.

Etter Fredrik og Maia Crofts død kom spisestuen i Einar A. Stensholt sin eie. Einar A. Stensholt var Hyresjef i Porsgrunn på 1950-1960 tallet.

I tillegg var Einar Stensholt sterkt engasjert i Crofholmen og engasjert i arbeide for utdannelse av sjøfolk. Dette ble i mange år en suksess for virksomheten på Croftholmen til stor glede for Maia Croft.

Da Marit giftet seg med sønnen til Hyresjef Stensholt – Eigil Stensholt, fikk de i bryllupsgavegave fra faren – Hyresjefen – spisestuen med skjenk.

Marit giftet seg på nytt med Erik Gisle Gosby som nå er pensjonist. Marit beholdt Crofts spisestue. Marit og Erik har bodd i en stor leilighet i Breidablikkveien i Porsgrunn.

De skal flytte til en mindre leilighet i Porsgrunn og måtte kvitte seg med disse møblene.

Spisestuen er nå plassert i Sjømannsforeningens spiseavdeling.

Langesund og Omegns Sjømannsforening takker hjertelig for denne flotte gaven som passer perfekt inn i foreningens lokaler i Langesund.

 

 

Filed under: Bilder og historier, Historiske godbiter, referat

invitasjon til julemiddag i mars 22.

Velkommen til jule middag i mars, hilsen Knut

Etter kjempeinnsats fra Festkomiteen og Huskomiteen et huset klargjort for fest, i dag onsdag 9.mars. Samtlige vinduer på huset vasket av Per Robert og hans gjeng.
Jørn har full kontroll på kjøkkenet og Tore skrelte poteter og fortalte gode historier,  10 av våre medlemmene  bidro aktivt til at vi fikk utført viktig gjøremål før spise aften i morgen.
Spisestuen er dekket med det nye middags servis, og vakkert pyntede bord til kveldens spise aften.
Hilsen Knut

Spiseaften på onsdag 9 mars, det er fremdeles noen plasser igjen så ring Tore Hovstø på telefon: 480 65 018 eller på e-mail: hovstoe@online.no.

Filed under: referat

spiseaften 9.3.22

Nå er jula over og da kommer påske, nok en vellykket spiseaften er over. Over tredve av våre medlemmer klart å komme tross mye omikron og influensa i miljøet.

Knut ønsket velkommen og introdusert de nye medlemmene, Kjell Einar Sundberg, Kirsten Lassen, Per Roanald Amundsen og Oddbjørn Eriksen.

Det var også spesielt og kunne ønske velkommen vårt første kvinnelige medlem, Kirsten Lassen. Hun hadde med seg en gave til foreningen, en litografi av Figgeskjær tåkeklokke, den ble behørlig mottatt av vår formann Knut.

Kjell Einar Sundberg og Oddbjørn Eriksen fortalte litt om seg selv og takket for opptaket i foreningen og så frem til et godt kamerat skap i god sjømannsånd.

 

 

 

 

 

 

En liten bilde kollasjer av de som var med:

Jørn hadde som vanlig gjort en formidabel innsats sammen men Tore sing gjeng i arrangement komiteen. Men det var en sliten kokk som etter spiseaften.

Alle bildene er tatt av Gunder Tande Sandersen

Filed under: referat

cudrios gt 3

Sjømannsforeningen og kystlaget med konkrete planer for Cudrios gate 3

Bilder og tekst av Vivi Sævik PD

SIMULATORSENTER: Leif Vidar Hansen og Knut Bjerke i sjømannsforeningen i Langesund ønsker at Bamble kommune lager et simulatorsenter i andre etasje på Cudrios gate 3 som kommunen kjøpte i fjor. Kommunestyret har bestilt en rapport med forslag til bruk av huset. Foto: Vivi Sævik

Bamble kommune kjøpte Cudrios gate 3 i Langesund for 6 millioner kroner i juni 2020. Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen innen 31.12.2021 skal legge fram konkrete forslag til hva bygningen skal brukes til.

Langesund og Omegns Sjømannsforening har opprettet en frivillig teknologigruppe bestående av Svein-Erik Nilsen, Knut Bjerke og Leif Vidar Hansen.

Bro-simulatorer for skip

– Vi har opprettet tett kontakt med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital AS og Maritime Simulation i Horten. Samarbeidet har ført til en konkret mulighetsstudie til å lage en bro-simulator i andre etasje i bygningen i Cudrios gate 3, forteller Knut Bjerke og Leif Hansen.

Kongsberg Digital AS og Maritime Simulation har laget et konkret tilbud på to operative bro-simulatorer og konsoller som broen på et skip, samt et kontrollrom.

Maritim forståelse

Simulatorene skal kunne brukes til opplæring i styringen av et skip og gi maritim forståelse for skipstrafikken.

Bro-simulatoren kan benyttes av 3 operatører samtidig. Det er også tegnet inn et eget instruktørrom.

Forslaget vårt er et klima- og miljøvennlig prosjekt. Simulatorene kan brukes til trening og opplæring av skoleelever og profesjonelle sjøfolk. Prosjektet vil kunne øke beredskapen i våre nære havområder.

Planen er å tilby skolene i Grenland opplæring i maritim forståelse og sikkerhet. Opplæringen kan gis til ungdomsskoler og videregående skoler, og til fagskoler. Simulator-senteret kan også benyttes til profesjonell maritim opplæring.

Samarbeidspartnere

– Mulige samarbeidspartnere for Bamble kommune er Grenland Havn, Losoldermannen i Skagerrak i Kystverket, beredskapsorganisasjoner, brannvesen, politi, IUA, Røde Kors, fergeselskaper, industri og rederier. Geoparken har også vist interesse, sier Knut Bjerke.

Investering 3 til 6 mill

Det foreløpige investeringsbudsjettet er på 2,9 millioner kroner for simulator-løsningen, og opp til 6 millioner kroner med bygningsmessige tilpasninger.

– Vi ser for oss at det er muligheter for investeringspartnere i klima- og miljøpotten med statlige belønningsmidler, Sparebankstiftelsen, Grenland Havn, Kystverket, industrien og beredskapsorganisasjonen IUA i Grenland, sier Knut Bjerke.

I april fikk politikerne i oppvekst- og kulturutvalget i Bamble kommune en orientering om simulatorsenteret fra Knut Bjerke.

Administrativt prosjekt

Anette Guldager Skaugen er prosjektleder for administrasjonen i kommunen, og kommunalsjef Leidulf Aakre er godt kjent med innspillet fra sjømannsforeningen og kystlaget.

– Vi tror at simulatorsenteret også kan bli en turistattraksjon

BROEN: Et skip styres fra broen. Til opplæring for skoleelever og profesjonelle maritime yrker, kan det lages et simulatorsenter i Langesund, foreslår sjømannsforeningen og kystlaget. Foto: Vivi Sævik

Leif Vidar Hansen og Knut Bjerke er med i teknologigruppen som er opprettet av sjømannsforeningen for å utarbeide et forslag til å lage et simulatorsenter i andre etasje i Cudrios gate 3 som eies av Bamble kommune. Foto: Vivi Sævik

Sjøfartstradisjonene i Langesund er flere hundre år gamle. Et simulatorsenter kan brukes til trening og opplæring av skoleelever og profesjonelle sjøfolk. Prosjektet vil kunne øke beredskapen i våre nære havområde, tror sjømannsforeningen og kystlaget. Foto: Vivi Sævik

 

Filed under: Artikler, Bilder og historier, referat

LOS 300 samle Artikkel

Fyldig referat i «Det skjer i Bamble» LOS 300. Klikk på link for bladet.

1121 Losjubileum

Referat og bilder fra jubileumsfesten.

Gamle Oksøy» ble møtt av en båtkortesje på Langesundsbukta. Vår formann Lasse Lassen stilte med sin Furuholmen lystyacht som ble bygd i 1962. klikk på bildene for å få større bilde.

Det var åpent skip fra Gamle Oksøy klappet til kai kl. 13.00 til kl. 17.00. Båten har vært på reise kysten rundt fra Vardø til Halden, og det har aldri vært så mange besøkende om bord som i Langesund. Mannskapet med losdirektør og losoldermann sa dette var den beste mottagelsen de hadde fått på hele turen.

Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Kystlaget og Sjømannsforeningen. Omvisning på Cudrios losutstilling ble veldig positivt kommentert av både ordfører og alle inviterte gjester.

Det var 40 inviterte gjester til lunsj på Victoria Gjetgiveri med taler av ordfører, losdirektør og losoldermann i Grenland.

Dag Holmer gav en interessant orientering om lostjenesten gjennom trehundre år og om selve markeringen av jubileet i Langesund og boka som ble utgitt i den forbindelse.

Etter lunsj tok Roger Normann oss med på en rusletur i byen og orienterte oss om de forskjellige stedene hvor losene har holdt til. Turen endte opp i huset hvor den berømte Langesundslosen Peder Brynhildsen eller Langesunds Terje Viken bodde. Han fikk borgerdådsmedaljen i sølv i 1841 av svenskekongen Oscar 1 for heltemotet han viste under Napoleonskrigen ved å ro/ seile til Danmark for å hente korn og senere frakting av grunnlovsutkastet fra Ålborg til Stavern(kan lese mer om Bryhildsen i foreningens «Historiske godbiter»). Det etterkommere av Skougaard som eier huset i dag.

 

Kvelden ble avsluttet med åpent hus i Kystlaget med servering av pizza og godt drikke.

I 1720 ble det norske losvesenet etablert. Følgelig var 2020 det året da Lostjenesten skulle feire sitt 300-års jubileum.

Roger Normann har laget en utfyllende artikel om losvesenet, trykk på Roger og få opp artiklen.

På en rekke steder langs norskekysten, også i Langesund, ble det i samarbeid med Kystverket og Kystverksmusea, lagt opp til storstilt jubileumsmarkering. Hovedelementet i markeringen var at Kystverksmuseas museumsbåt, M/S Gamle Oksøy, skulle gjennomføre en jubileumsseilas langs hele norskekysten, fra russergrensa i nordøst til svenskegrensa i sørøst (fra Vardø til Halden).

Jubileumsseilasen skulle gjennomføres i to etapper: I juni skulle det seiles fra Vardø og ned til Bergen, mens det i august skulle seiles fra Halden til Bergen. I løpet av jubileumsseilasen skulle Gamle Oksøy besøke 35 forskjellige havner. Under havneoppholdene var det lagt opp til forskjellige arrangementer og muligheter for publikum til å besøke Gamle Oksøy og se den losutstillingen hun bringer med seg på seilasen.

Dessverre, på grunn av «coronastormen» i fjor sommer, måtte hele opplegget utsettes til i år. Men, den 14 august starter den «sørlige» jubileumsseilasen med et arrangement i Halden. Hit til oss i Langesund kommer Gamle Oksøy midt på dagen den 21. august.

Seilasen blir filmet minutt for minutt og publikum kan følge med via nettsiden www.los300.no . Her ligger program for Langesund.

Dette skal skje under besøket:

Lørdag 21 august, mellom kl 1200 og 1300: En «flotilje» av klassiske båter møter «M/S Gamle Oksøy» og losbåten Frithjof II (1896) ute i sundet og følger dem til kai: (RS2 Langesund fra 1893, Irene (Aanesenkogg) fra 1937, Ferder (losbåt) 1897, Ariana (losbåtkopi) 2010, Senta 5 (Furuholmen, lystkrysser) 1960, Marie (Furuholmendesignet plattgatter/lystkrysser) 1957, Erik (taubåt) 1901. Det er også mulig at det dukker opp flere.

Se informasjon fra Kystverket og detaljer om båten i veteranbåt.paraden

 

Losen «Ulabrand»

Forord til beretning av Oscar Tybring og O.A. Øverland

Skildringer fra 1890-årene.


Link til artikelen.

Vi markerer lostenesta sitt 300-jubileum i juni og august 2021, eitt år på etterskudd.

Lostjenesten i Norge fylte 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feires under fanen LOS 300 gjennom en rekke arrangement langs heile kysten. Grunnet covid-19-situasjonen valgt man å utsette alle planlagde lokale arrangementa til sommeren 2021.

Det blir gjennomfører et toktet langs kysten med museumsskipet M/S Gamle Oksøy. Det blir  delt bilder og video fra heile seilasen, og du kan også følge skipet undervegs både på web-kamera og på kart.

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med en rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar.

Følg oss på facbooksiden Los300 – lostjenesten 300 år!

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med ei rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar. Les meir om LOS 300 på nettsida www.los300.no

I Langesund er det Langesund sjømanns forening og Langesundsfjordens kystlag som har fått ærene for å  være vertskap for M/S gamle Oksøy. I fjor ble det ferdigstilt et heft med historiene rundt Los virksomheten i Langesund. Det  i forbindelsen med besøket og feiringen er det  lagt opp til en utstilling på Cudrio, som viser litt av det som finnes om Losvesenet.

På dugnaden 22 juli ble utstillingen gjort delvis ferdig. Se bilder fra dugnaden. Dugnads sjefen i rødt

Filed under: Artikler, Bilder og historier, Historiske godbiter, referat

Første møte etter pandemien

Åpningsfesten 13.10.21 etter 579 dager uten å møtes, med fem nye medlemmer og et opptak´´av en ny, og maten til Jørn. Det kunne ikke bli annet en en fest aften.

Styret hadde invitert med gratis mat og velkomst drink. 46 var meldt på og det ble 42 som var til stede. En kjøkken gjeng som vi bare kan bukke og  nikke og takke, for innsats, kjempe god mat og fremragende servering.

Det er i korona perioden tatt opp syv nye pluss en på møtet 13,10. Disse er Mareno Pettersen, Nis-Egel Nilsen, Svein Storberget, Harald Boye Svendsen, Ragnar Voss, Erik Stark-Johansen, Odd Henry Aasen og Øyvind Eriksen. Vi har i dag 90 medlemmer av disse fikk vi plass til 46, flere måte avvises på telefon da Lasse satt strek på 46. Lasse presentert de nye som var tilstede under middagen.

Vår eminente hoff fotograf har tatt mange flotte bilder fra sammenkomsten opp og nede her kommer de:

MERK ar det er endring på julemøte det er flyttet fra 10.12 til onsdag 08.12.

Filed under: Artikler, Bilder og historier, referat

Besøk på Såstein

Hos Christian på Såstein, av Per Flåte

Da Christian Rignes gikk til anskaffelse av Såstein og valgte å gjøre utbedringer, tok han i mot våre velmente råd og vink, fra gutta på Victoria.. Søndag 27. juni honorerte han denne hjelpen gjennom å invitere dette selvutnevnte oldermannslaget til kaffe og vafler.

Gutta ble behørig hentet på maritimt vis med båt fra Dampskipskaia, og raskt fraktet ut til dette paradiset som Såstein har utviklet seg til å bli for familien Ringnes.

Det hersker ingen tvil om at Christian Ringnes og hans kone Lotte har rustet opp bebyggelsen der ute på en meget omfattende måte, men likevel klart å beholde de grunnleggende prinsippene fra den gangen skipsreder H.P. Jacobsen utviklet øya til sitt ferieparadis. Det vil si, det er færre bygninger, men til gjengjeld er disse blitt mer i tråd med omgivelsene.

Christian RIngnes understreker sterkt i sine ord, når han snakker om gode innspill og klare rammer, at uten Henry Hvalvik fra Bamble kommune, entreprenøren og byggeleder Tim Kronborg, ville den omfattende renoveringen bygningene trolig tatt lenger tid og ikke fått den kvaliteten som var ønsket.

Kommunen ønsket bygninger revet og flyttet, dette ble etterkommet. Til gjengjeld kunne Ringnes få bygge ut de gjenværende.

En helt spesiell detalj som trolig vil glede de mange som tenker på naturen der ute, er at familien Ringnes har bevart busk og kratt framfor å rydde vekk alt og legge svabergene bare. Han forteller at det var et klart mål fra starten av at det aller meste skulle få være, slik det har vært i mange år. Tross bruk av store tunge anleggsmaskiner bærer ikke naturen spor etter dette. Det ble benyttet matter og dekke, dersom maskinene måtte utenfor den slagne sti.

Rundturen på eiendommen ble en inspirerende og flott opplevelse for alle de som tidligere har besøkt øye. Noe som absolutt gjorde seg gjeldende under samtalen, avbrutt av slurper av kaffe og tygging av vafler.

Gjestene kunne naturligvis ikke avlegge dette vertskapet et besøk uten å yte noe tilbake. Knut Bjerke overrakte LoOS crest og inviterte Lotte og Christian Ringnes ( som de aller første offisielle gjester) til LoOS 100-årsjubileum.

Som den naturlig beskjedne flokken fra Langesund var valgte vi å avslutte besøket etter at en anstendig tid hadde gått. Ringnes fraktet oss på eksemplarisk vis tilbake til Dampskipskaia, og kunne der virkelig bevise at han mestrer de maritime kunnskaper på en god måte. Det ble en hyggelig og minneverdig dag for alle deltakere.

Per Flåthe

Filed under: Artikler, Bilder og historier, referat

Rapport fra Huskomiteen

RAPPORT TIL STYRET FRA HUSKOMITEEN FOR ÅRET 2019

1. Sammensetning av Huskomiteen 2019.

Leder: Leif V. Hansen Medlemmer: Thor Næss, Tor Alrik Dahl og Allan Simonsen

2. Aktiviteter2019

a) Januar
Ble kjøpt inn 48 nye drammeglass på anmodning fra Festkomiteen. Pris: kr. 759,-
Ble kjøpt inn 2 lommelykter som er plassert ved «brannteppe».

b)Mars
Nytt kjøleskap for 2. etasje ble kjøpt inn etter Styrets godkjenning da det gamle var defekt.
Pris: kr. 3.499,-

c) April
Dugnad avholdt 08.04.19.
Det var dessverre særdeles dårlig oppmøte(kun medlemmer av Huskomiteen).
Ble raket og ryddet i hagen etter vinteren, skiftet noen stakitter etc.

g) Oktober
Enkel dugnad 26.10. utført av Huskomiteen som omfattet generell rydding utvendig og rep. av gjerde.

Ble satt lås på fryseskap da det dessverre er registrert at frosne kjøttvarer har forsvunnet. Leit vi må gjøre sånne tiltak.

h) November
Jørn Wenaas sammen med undertegnede hadde HMS Internkontroll i våre lokaler og utleieleilighet 21.11.19.
Alt funnet i orden og ingen anmerkninger.

i)Desember
Valgbryteren på kontrollpanelet til kombidamperen ble registrert defekt. Klarte å få den til å fungere med noe improvisasjon i forbindelse med julemiddagen. Har bestilt ny valgbryter fra BeHa Hedo som igjen bestiller den fra Italia.
Den kan ha blitt ødelagt i forbindelse med utleie sist sommer da vi fant kombidamperen full av smeltet plast. Vi hadde litt av en jobb for å få det rent igjen. For å unngå lignende i fremtiden har vi satt opp skilt som sier at denne kun skal brukes etter avtale med utleier.

3. Generelt

Huskomiteens medlemmer har gjennom sommerhalvåret utført generell vedlikehold av den lille hageflekken vår i form av gressklipping, raking og fjerning av søppel som vi fra tid til annen er plaget av når vi holder til i «city center».

4. TotalekostnaderHuskomiteen2019

Totale kostnader iflg. denne rapporten pluss noen «småutlegg» beløper dette seg til ca. kr. 5.000,- mot kr. 40.000,- i 2018.
Kostnadene til dette som er generelt vedlikehold og utskifting av defekt utstyr, vil naturlig variere fra år til år og vil ikke alltid være forutsigbart.

5. Aktiviteter2020

Har foreløpig ikke helt konkrete planer for 2020 utover det generelle, men nevner likevel stikkord som:
-Permanent el. opplegg til nyinstallert dataanlegg på Historisk arkiv -Maling/ vask av gjerde

-Hageflekken
-Nytt belegg i trapp til 2. etasje
-Oppgradere/ pusse opp utvendige skilt
Regner med det nye Styret vil være med å bestemme dette da det er et kostnadsspørsmål.

Filed under: referatTagged with: