Formannens hjørne

Formann valgt på Generalforsamlingen 2022 er Knut Bjerke.

16.3.22 Som mange har fått med seg har det vært omfattende gravearbeider rundt vestsiden av huset vårt den siste måneden. Det er Bamble kommune som legger ny overvannledning i gaten mellom huset vårt og Apotekergården og videre mot Yvonnes Bistro

.

Hus komiteen har fulgt godt med fra første stund og det har vært holdt løpende kontakt med så vel Bamble kommune som med utførende byggeleder.

Vi har informert løpende hvor sårbart huset vårt er for slike arbeider, da huset i sin tid på 1700 tallet ble fundamentert på en eikeflåte fylt med stein. Dette fordi grunnen under huset består av sand og løs masse.

Arbeidene er nå stort sett ferdige og vi har kontaktet kommunen for å vite hva de tenker om å tilbakeføre gaten i forskjønnet tilstand. Det er blitt lovet at gaten skal asfalteres. Det lages ny betong rennestein inn til huset vårt og inn til grunnmuren skal det pyntes med granittheller.

Det skal fra kommunen lages et system som skal hindre at det kommer fukt inn til huset.

Hus komiteen følger nøye opp arbeidene og vi håper at alle arbeider er ferdige før  sommeren. Vi ser frem til at adkomsten til huset vårt blir normal igjen og at kommunen oppfyller sine løfter om utbedringer inn mot huset.

14.3.22 Jeg kan fortelle at foreningen har mottatt i gave, spisestuen til Fredrik og Maia Croft på Croft-holmen, John E. Bråthen har formidlet gaven og har stått som kontaktperson.

Spisestuen er tatt under rehabilitering med hensyn til å kunne benyttes av medlemmene. Styret har godkjent, som prosjektmidler, NOK 25.000,- for å oppgradere spisestuen slik at den kan benyttes til medlemsmøter, den blir plassert i andre etasje og der er 10 stoler som er under rehabilitering.

Vi har søkt Bamble kommune om NOK 20.000,- om prosjekt-midler til rehabiliteringen. En frivillig kronerulling blant medlemmene vil også kunne bidra positivt til finansiering av rehabiliteringen. De som ønsker å gi et bidrag, vennligst kontakt kasserer Ola Aas – mobil: 950 31 687. E-mail: ola-aas@broadpark.no

Gjennom Leif som kontaktperson,  har vi også mottatt en flott gave til foreningen. Et middagsservise og kaffeservise til nærmere 50 personer i Porsgrunn porselen med maritimt motiv (Fronten og brua av et supply-skip).  De som var på spiseaften 9.3 så det flotte services i bruk.

Som formann er det flott å se og motta to slike formidable gaver.