Historiske godbiter

Langesund og Omegns Sjømannsforenings web-sider utvider med ny side. Siden ble første gang publisert 5. juni 2009.

Helt siden vi etablerte web-sidene den 11. mai 2007 har vi mottatt gode ideer om hvilke temaer vi bør ta inn på sidene. Etter overgang til ny versjon rent datateknisk høsten 2008, er våre muligheter for utforming og utvikling av sidene blitt nærmest ubegrenset.

Vi mener det er viktig at medlemmene får slippe til med sine historier, men vi har til nå ikke hatt en passende side å ta dette inn på. Redaksjonen har derfor besluttet å etablere en egen side for «Historiske godbiter fra medlemmene». Medlemmen er hjertelig velkommen med bidrag som kan være av almen interesse og av historisk verdi. Vi skal ikke gå nærmere inn på hva som kan betraktes som «av almen interesse og av historisk verdi», men overlate det til de respektive bidragsytere.

Vi ser for oss at «godbitene» bør være uavhengige av det aktuelle nyhetsbilde og sånn sett kunne bli liggende på sidene over en lengre periode. Vi presiserer at det er bidragsyterne som helt og holdent står for historiene – hva gjelder skrivemåte, uttrykksform, innhold o l. Redaksjonen vil allikevel forbeholde seg retten til å vurdere de enkelte bidrag før eventuell publisering.

Dato for publikasjon av de enkelte bidrag er angitt i parentes.

Vi ønsker medlemmene velkommen med bidrag! Innspillene må sendes til redaksjonen ved en av adressene under Kontakt oss

Enkelte dokumenter er i PDF-format. Klikk her for seneste versjon

Innholdsfortegnelse «Historiske godbiter» Tilnærmet alfabetisk på forfatter navn

Bjerke, Knut

Nøytralitet i folkeretten har sin pris og sin gevinst

Oktober 2019 Nøytralitet i folkeretten har sin pris og sin gevinst
Bjerke, Knut Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» – en Fugl Fønix med hvite seil juni 2009 Les artikkelen om Statsraad Lehmkuhl her
Presentasjon av Langesund som historisk sjøfartsby for delegertmøte i SLF i mai 1981 i Langesund juni 2009 Langesund som sjøfartsby
Litt om barken «Eva» og skipper Henrik Henriksen fra Langesund november 2009 Historien om barken «Eva»
Klipperbarken «Berean» av Langesund og litt om seilskipets historie og skjebne november 2009 Historien om barken «Berean»
«Protocol for Langesund og Omegns Sømands – og skipsrederiforening» Etablert i 1873/1874 februar 2010 Les om stiftelsen av den første sjømannsforening i Langesund i 1874 her
DS «Jotunfjell»s redingsdåder i 1931 Desember 2011 «Jotunfjell»s redningsdåder
Seilskutene som ble bygget ovenfor slusene i Skien – ferskvannskipene Januar 2012 Ferskvannskipene
Ulrik Feilberg (1836-1918). Langesundsmannen som kjempet i den amerikanske borgerkrigen for 150 år siden Februar 2012 Historien om Ulrik Feilberg
Kaptein Hans Peter Holms liv og tragiske død ved Langesund i 1812 Juli 2012 Kapt Holms liv og død
Barken «Pamelia» av Langesund – Del 1 November 2012 «Pamelia – Del 1
Barken «Pamelia» av Langesund – Del 2 Desember 2012 «Pamelia» – Del 2
Historien om bestmann Oluf Hansen Oktober 2013 Oluf Hansen
Historien om den hollandske fraktebåten Voorbode Desember 2013 Voorbode
Her finner du to historier om «skyttere» fra 2.verdenskrig  Desember 2013 Om Ole Eik
Om Trygve Winther
 Om «Sjødjævelen» og hans seilskip November 2015 Sjødjævelen og hans seilskip havørnen
Bjørnerud, Ragnar Skipene som forsvant – om «Berge Istra» og «Berge Vanga» Desember 2010 Skipene som forsvant
Børresen, Jacob Sjømilitære krigsforberedelser i ytre Oslofjord sommeren 1905 Desember 2011 Sjømilitære forberedelser 1905
Dahl, Tor Alrik Førstereis November 2018 Førstereis av Tor Alrik Dahl
Enholm, Per Gutten som ville bli sjømann Desember 2011 Gutten som ville bli sjømann
Fjelstad, Karl Emanuel Barndom i Langesund ved århundreskiftet April 2013 Barndom i Langesund
Gjertsen, Hjalmar Fredrik En glemt polarhelt fra Telemark Oktober 2011 En glemt polarhelt
Hansen, Claudia Claudias dagbok. Jordomseiling med MS «Skramstad» Desember 2010 Jordomseilingen
Helland-Olsen, Alf Skipsfører Arnt Olsen fra Langesund og hans skip oktober 2009 Om_skipper_arnt_olsen_fra_langesund__
Herholdt, Hans Jacob Presentasjon av skip med tilknytning til Langesund Slektshistorie m. m oktober 2009 Link til Hans Jacob Herholdt hjemmeside
Jacobsen, Hans P. Om skipsreder Hans P Jacobsen
Om Langesund Mek.verksted
 mai 2010 En presentasjon
Langesund Mek. verksted
Lund-Tangen, Jac To historie om skipsfører Hans Nikolai Thormodsen september
2010
Skipsfører Hans Nikolai Thormodsen
Leif Kristian Lauritzen Jakten Christina september 2019 Jakten Christina
Nefstad, Ivar Historien om DS «Scotlands» forlis ved Finnebåene. Desember 2011 DS «Scotlands» forlis
Nordaunet, Terje Torpedering av M/T «South Africa» 8.juni 1942
Minneord over Arne Kristiansen og sammendrag av hans tjeneste i handelsflåten
oktober 2009
november 2009
torpedering_terje
Minneord Arne Kristiansen – sammendrag fra hans tjeneste
Nymann, Morten Sagaen om Sjøhirden i Langårasund oktober 2009 Historien_om_sjoehirden_i_langaarasund_
Næss, Jan Ragnar Langesund Oppbrekningskompani april 2010 Oppbrekningskompaniet
Olaussen, Jacob Historier fra et langt og innholdsrikt liv til sjøs november 2011 Et langt og innholdrikt liv
Salmén, Einar Langesundsfjorden og Langesund – fakta og synspunkter februar 2010 1_langesundsfjorden_og_langesundf
Langesundsmannen Anders Henrik Andersen som startet en av Europas første stuertskoler februar 2010 europas_foerste_stuertskole_
Wrightegaarden – mennesker  og minner mai 2012 Wrightegaarden
Sande, Jacob Diktet om barken «Elvira» august 2010 «Elvira»
Sørensen, Johnny Barken «Inger»
Istrafikken fra Grenland til Europa på slutten av 1800-tallet og fram til 1.verdenskrig.
oktober 2009
april 2010
historien_om_barken_inger__jonny_soerensen
Istrafikk
Thommessen, Rolf Presentasjon av Rolf Thommessen samt to historier av samme Oktober 2010 Presentasjonen
Markus Olsen forteller
Emigrantskipet «Vesta»
Skuter med festekrans i riggen September 2012 Festekrans
Thorstensen, Trygve Om kaptein Johan Ewald Ø Haraldsen Oktober 2010 Kaptein Haraldsen
Color Magic – Keel Laying and Lycky Coins September 2013 Keel Laying and Lucky Coins
Ødegård,
Helge
Selfangstskuta «Vestis» forliser juni 2009 «Vestis» forliser
Vesterisen 9. april 1940 juni 2009 Vesterisen 9. april 1940
Heim til jul 1939. Trist 17.mai.  «S/S Giskøy»( Eit lite minne). (Tre historier) desember 2011 Tre historier
Minne Band 1 og 2 August 2013 Minne Band 1 og 2
Zachariassen, Alf Håkon The Hallfried’s Last Watch
By Thomas Patrick Shaw (aka Karl Hansen)
februar 2010 Diktet kan du leser her