Organisasjon

Generalforsamlingen avholdes hvert år i slutten av januar. Da velges foreningens styre som består av 6 personer. I tillegg velges to varamenn, to revisorer og tre personer til valgkomite. Generalforsamlingen kan også beslutte og opprette komiteer ut over dette. For tiden er det to slike komiteer – en huskomité og en festkomité disse utnevnes av styret. Styrets medlemmer velges normalt for to år mens varamedlemmer velges for ett år.