Medlemsoversikt

Langesund og Omegns Sjømannsforening har  April 2022  93 medlemmer.

Uthevet skrift merkedag i 2022

Meld fra ved endringer til kasserer Ola epost: 0la-aas@broadpark.no

 

NAVN TELEFON INNMELDT
Amundsen, Per Ronald 90 86 17 20 18.01.22
Berg, Sven Per 48 89 44 32 15.02.97
Berglund, Hjalmar 47 90 45 80 17.12.92
Bjerke, Knut 92 28 96 94 10.09.03
Bjørnerud, Runar 33 52 10 15 04.09.96
Bråthen, John Edvard 91 37 75 33 14.12.16
Bråthen, Tom Richard 90 69 69 02 13.01.10
Dahl, Tor Alrik 90 04 66 74 05.12.12
Dørdal, Jan 90 20 54 11 04.09.19
Eibo-Hansen, Clemmet 41 26 82 03 07.01.04
Eriksen, Arne 90 06 10 71 19.10.05
Eriksen, Per 97 02 14 88 07.06.13
Eriksen, Oddbjørn 91 36 50 71 18.01.22
Eriksen, Øyvind 98 89 49 99 26.09.21
Flåten, Pål B 95 19 06 43 10.12.80
Flåthe, Per 92 49 30 39 19.11.08
Gavelstad, Tore 91 19 05 53 25.03.15
Giskemo, Svein 91 53 62 07 25.02.15
Glittum, Geir 41 46 04 70 17.03.22
Goberg, Odd Peder 45 00 76 60 23.04.14
Gundersen, Johan Emil 41 28 07 02 06.11.13
Halvorsen, Kjell Herman 95 98 50 70 17.10.07
Halvorsen, Roar 92 23 38 11 16.10.19
Halvorsen, Steinar 99 37 05 52 17.10.07
Hansen, Leif Vidar 90 87 19 34 30.03.05
Hansen, Odd John 90 87 91 86 18.11.09
Haugerud, Reidar 35 97 35 79 15.02.78
Heggem, Bjørn Røbech 95 45 82 96 15.02.97
Helland-Olsen, Alf 90 59 77 32 18.12.02
Hesthammer, Thomas 35 97 24 06 27.01.68
Holtet, Reidar 90 84 06 77 22.03.17
Hovstø, Tore 48 06 50 18 14.11.09
Høie, Asbjørn 91 32 76 92 07.09.16
Håland, Arvid 47 38 59 42 21.04.04
Jacobsen, Tormod 95 88 67 45 11.03.09
Jenssen, Jens-Fredrik 94 78 07 75 03.10.79
Johansen, Jan Willy 41 76 8 7 60 06.01.71
Jøntvedt, Peer Robert  90 94 93 82 07.03.18
Kjeldal, Halgeir 95 03 27 82 22.08.18
Kjeldal, Kåre 35 96 75 55 19.09.18
Kjeldal, Ove 48 15 55 45 27.04.22
Kullvik, Sten Fredrik 95 24 26 45 04.09.19
Klyver, Espen 95 19 07 51 21.03.12
Kristiansen, Einar 90 69 25 77 1987
Kårbø, Gunnar 90 78 51 79 19.09.18
Lassen, Lasse Johan 90 98 36 63 13.01.16
Lassen, Kirsten 97 56 66 83 18.01.22
Lauritsen, Leif Kristian 90 41 96 31 14.12.16
Lunden, Jon 97 04 41 50 06.11.13
Lundquist, Roy 95 14 70 18 1978
Mathisen, Elbjørn 91 30 04 35 12.02.05
Nilsen,Nils Helge 47 64 44 77 22.02.17
Nenseth, Bjørn 90 14 41 35 29.01.16
Nilsen, Odd Willy 91 32 76 53 25.03.15
Nilsen. Nils-Egel 90 99 96 37 29.07.21
Nilsen, Svein Erik Hedvald 47 01 39 99 28.09.11
Nilssen, Jørn 98 09 96 48 09.10.91
Nossen, Malvin 90 04 81 26 13.11.19
Normann, Roger 91 36 50 36 05.05.21
Nymann, Morten 95 06 79 83 31.03.73
Næss, Jan Ragnar 97 73 08 40 18.04.07
Næss, Thor 45 67 62 37 26.02.14
Oland, Helge 90 53 78 18 21.09.16
Pettersen, Arne Magnus 91 81 62 17 07.06,13
Pettersen, Mareno 91 63 93 56 08.02.20
Rausandhaug, Odd 95 02 00 94 1989
Reime, Bjørn 90 14 84 94 11.01.17
Roll, Robert 90 16 64 36 27.04.22
Sandersen Gunder Tande 93 20 64 91 08.02.20
Sandsmark, Morten 97 01 35 73 05.09.18
Schanke, Jacob 92 05 47 61 26.01.74
Semb, Tormod 90 68 92 61 18.04.12
Simonsen, Allan 97 52 04 66 15.02.97
Sterk-Johansen,  Erik 95 70 67 10 01.04.21
Storberget, Svein 97 05 85 80 05.05.21
Svendsen, Harald Boye 98 63 46 04 08.02.20
Sundberg, Kjell Einar 90 67 07 04 09.03.22
Sætre, Odd 48 08 01 87 07.09.16
Tande, Terje 35 97 24 58 17.12.08
Thommesen, Alf 45 40 24 03 12.09.12
Thorstensen, Tore Johan +46 70 55 74 539 10.10.12
Thorsdalen, Eirik 91 15 52 35 04.09.19
Thorstensen, Trygve Andreas 90 77 48 59 19.10.05
Valmestadrød, Terje 91 68 87 09 13.11.19
Vidvei, Jan Erik 40 55 66 77 14.12.11
Voss, Ragnar 90 68 74 14 29.07.21
Wenaas, Jørn Ø. 90 72 00 56 15.12.04
Wærvågen, Hans Petter 95 52 48 20 29.01.16
Zachariassen, Alf Håkon 92 89 07 95 16.02.11
Ødegård, Hans 90 84 53 00 13.01.16
Ørvik, John 45 80 15 58 24.01.14
Aas, Ola 95 03 16 87 19.10.11
Aasen, Odd 91 36 96 43 29.07.21

Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap Langesund og Omegn Sjømannsforening
Kjønn *
ddmmyyyy
Gate adresse + postnummer
Mobil eventuelt fast telefon
Yrke/nåværende/pensjonist
Kort om di yrkesbakgrunn.
Interesse rundt sjø og maritimt f.eks.
Navn på den som har anbefalt deg
E-post blir sendt automatisk
Navn på den som har anbefalt deg @
E-post blir sendt automatisk
Viktig info i forbindelse med søknad finner du på denne siden. https://www.backup.langesundsjomannsforening.com/viktig-info-ved-…ad-om-medlemskap/ ‎ *