Våre Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er de av Langesund og Omegns Sjømannsforeningens medlemmer som over tid, på en særlig positiv måte, har bidratt til drift av foreningen, gjerne gjennom ett eller flere verv. Begrunnet forslag på æresmedlem fremmes skriftlig til Styret. Æresmedlemsskap anbefales  av Styret til Generalforsamlingen. Æresmedlemmet utnevnes av en enstemming Generalforsamling. Jfr foreningens Lover § 16. Foreningen har for tiden 4 æresmedlemmer.

For oversikt over våre formenn gjennom tidene, trykk på link

Æresmedlemmer

 

                                     

 

 

 

 

Pål Flåten -æresmedlem 26.1.2018.

Knut Bjerke Æresmedlem 24.01.2020